UA-61743952-1

UAVEX s.r.o.

s námi již nebe není limit

Letecké práce

Bez nutnosti letu letadlem je možno pořídit obrazový záznam pomocí bezpilotního zařízení, za zlomkovou cenu, v lepší kvalitě a zejména z lepších pohledů. Letecké záběry mají své kouzlo, které nelze nahradit. Jejich pomocí lze získat zcela jinou perspektivu, která Vás, či vaše zákazníky a partnery uchvátí. S využitím moderní techniky a programů je možné dosáhnout přesná data pro zpracování v různých odvětvích průmyslu, zemědělství, lesnictví, ochraně životního prostředí a mnoha dalších.

Termografické snímkování
Stacks Image 3231
Za pomocí kvalitní a přesné termovizní techniky určené pro bezpilotní prostředky, provádíme kontrolu se záznamem pro fotovoltaické elektrárny, izolaci výškových budov, kontrolu teplovodů aj.
Revizní lety
Stacks Image 3234
Provádíme kontrolu podzemních i nadzemních produktovodů za pomoci temovize a optické zařízení. Využití je taktéž vhodné pro kontrolu opláštění výškových budov, budov a zařízení v půmyslových komplexech.
Letecké snímkování
Stacks Image 3244
S možností rozlišení až 1cm na pixel je snímkování rozlehlých prostor a územních celků na snadě. Jejich využití je při tvorbě kartografických map, georeferencovaných snímků, podkladových materiálů pro další vyuřití……
3D modely a výpočty kubatur
Stacks Image 3247
Díky technice, zkušenostem a programovému vybavení jsme schopni zajistit nejen podklady pro ortofotomapy ale i pro 3D modelaci. Výpočty kubatur při báňských činnostech nebo rekultivaci jsou vhodným příkladem.